E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Tips för torskfiske

Torsken (Gadus Morhua) är utan tvekan den mest populära sport och matfisken i Nordnorge. I Nordnorge är torsken extremt talrik och kan bli så stor som över 50 kilo. Torsk längst Nordnorges kust består av många olika stammar och på grund utav att de är relativt lokala kan de variera något i form, storlek och färg. De största torskstammarna i Nordnorge är stammar som under största delen av året lever långt ut i de djupa partierna av Barents hav. Varje år mot slutet av januari migrerar de mot kusten och grundare vatten för att leka i enorma antal, de kallas då för Skrei. Skreien har generellt sett högre genomsnitsstorlek än den stationära torsken.  Skreifisket har blivit allt mer populärt senaste åren och då framförallt runt Lofoten och Söröya. Dessa monster till torsk finns utan tvekan på många andra områden i Nordnorge, om inte annat skvallrar yrkesfiskefångster om det. Mehamn är ett nytt och spännande resemål för skreifiske där detta fiske i princip är outforskat men yrkesfiskefångade exemplar över 30 kilo skvallrar om ett riktigt bra fiske. Genomsnittstorleken i Nordnorge varierar kraftig från stim till stim men de flesta håller betydligt högre genomsnittstorlek än de lokala stammarna. En sak står klart och det är att vill du fånga din drömtorsk ska du besöka Nordnorge mellan slutet av februari till slutet av maj! (skreien anländer till kusten tidigare men då är vädret ostabilt och dagarna för korta för effektivt fiske)

Trots att tillgången på torsk är väldigt god i Nordnorge bör man släppa tillbaka större exemplar som säkrar att det kläcks fler yngel med ”storfiskgener” för framtiden.

Tips för Torskfiske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catch & Release på torsk

Att man är tvungen att ta all torsk man fångat på djupare vatten är en myt! Utan problem kan man återutsätta de allra flesta om man fightar dem på rätt sätt. Rätt sätt är att fighta fisken långsamt och med jämna mellanrum göra 5-10 sekunders vevstopp vilket tillåter torsken att tryckutjämna. En bra regel är att när du först skådar torsken nere i vattnet göra ett längre stopp och vänta på att den tryckutjämnat helt, detta ser du tydligt då luftbubblor kommer från fisken (när den slutat bubbla kan du skonsamt ta upp den i båten med ett gälgrepp, fota och sedan återutsätta den.)

 

Djup

Vanliga djup man fiskar på är mellan 20-120 meter. Under skreifisket kan man ibland finna stim så stora att de går från botten och hela vägen upp till ytan. Att se havet koka av stora torskar är en syn man sällan glömmer!

 

Torskstim filmat från båten i Barents hav, Mehamn

Bete

Det vanligaste betet för torsk är utan tvekan pilk, den vanligaste och mest klassiska av dem är utan tvekan Svenskpilken som finns i alla tänkbara storlekar. Ofta används pilk i kombination med några upphängare, vanligtvis en singelkrok 3/0 till 12/0 klädd med en smal slang (även kallat makk). Om man är ute efter att fånga så mycket fisk som möjligt är detta det bästa sportfisketacklet men är man ute efter trofétorsk ska man använda havsfiskejiggar eller betesfisk. Jiggar och betesfisk mellan 20-30 cm brukar fungera bra men vill du effektivisera ditt fiske i jakt på riktigt stor trofétorsk kan du använda så stora jiggar som 40cm och betesfiskar på 1-2 kilo. Med beten i den storleken selekterar man ut de mindre torskarna samtidigt som det är en lagom munsbit för en torsk på över 20 kilo!

Hoppas du gillade dessa tips för torskfiske.