E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Planera ditt havsfiske med tidvattentabell

Tidvattenströmmarna varierar i takt med månens dragningskraft och det är störst skillnad mellan ebb och flod ca två gånger i månaden.