E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Tack för ditt tävlingsbidrag!
Har du några frågor kontakta tävlingsledare Markus på mejl info@miekofishing.se
Skicka gärna in fler tävlingsbidrag på en gång gör du det enkelt här:

När vi godkänt ditt bidrag kommer du att få ett mejl från oss på Miekofishing. Det kan ta upp till
2 arbetsdagar innan det skickas ut.

Kom ihåg att gilla oss på Facebook och Instagram.