E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Team Småsej med Micke Dalman och Andreas Lidberg har gjort en packlista för havsfiske i Norge. Listan är bra att gå igenom inför ditt havsfiske i Norge. Med noggrann planering av din resa har du bättre förutsättningar att lyckas bra med ditt fiske. Att få med rätt utrustning är grundläggande i din planering.

Team Småsej och Packlista för havsfiske i Norge.

Havsfiske i Norge