E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Pimpelfiske Tältkåta

I Mehamn finns möjlighet till Pimpelfiske och boende i tältkåta.