E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Fisket i Mehamn efter hälleflundra kan vara fantastiskt