E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Dolmöy båtar i Mehamn, Barents hav

Dolmöy båtar, 23 fot är rejäla båtar för barents hav