E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Havsvandrande röding

Havsvandrande röding är stammar av röding som under senvåren beger sig ut i havet i jakt på föda.
Det finns forskning som tyder på att rödingyngel ur samma kull kan välja olika levnadsstrategier, alltså kan en röding i kullen stanna kvar i sjön den föddes i och bli en stationär röding och en annan kan välja att bli en hv-röding. En sak står dock klart och det är att havsvandrande röding är en exotisk fisk som inte många fångat och det beror främst på två saker. För det första är havsvandrande röding inte så talrik i Norge så som vanlig röding är. För det andra är den om möjligt i vissa fall än mer svårflörtad till att hugga än vanlig röding.

flugfiskad, havsvandrande röding tagen på Nordic Safari, Mehamn

Jörgen med en av många fina havsvandrande rödingar tagna på Nordic Safari, Mehamn

 

Säsong

Den havsvandrande rödingen beger sig ut i havet under senvåren i jakt på föda och stannar i havet fram tills början/mitten av juli då dem söker sig mot vattendraget som rinner ut från sjön där de föddes. I dessa mynningsområden står fisken ett tag för att vänja sig vid sötvatten för att sedan simma uppför vattendraget till sjön där de övervintrar och de som är könsmogna leker.

 

Var hittar jag havsvandrande röding?

Jag kommer beskriva fisket efter havsvandrande röding i Finnmark då det är där jag fiskat dem, säsongstider skiljer sig säkerligen några veckor mellan en Finnmarks havsvandrande röding och dem som lever längre söderut.

Havsvandrande röding finns från Nord-Trøndelag i söder till Östra Finnmark i norr och ju längre norrut du kommer desto fler är de havsvandrande rödingarna.

I slutet av maj börjar vanligtvis havsfisket efter den havsvandrande rödingen och fortlöper till slutet av juli. Det är i havet den enligt mig är roligast att fiska efter och där är den också som mest olik en vanlig röding till utseendet. När de befinner sig i havet är dem helt silverfärgade på sidan så när som några vaga vita/ljusa prickar på sidan av kroppen, på ryggen är dem turkos/gröna. I Havet finner man den havsvandrande rödingen oftast i grunda vikar där de på stigande vatten går in för födosök längst tångkanterna. Det är inte ovanligt att de simmar i stim upp till 20-30 fisk, vilket gör dem lätta att finna i det klara havsvattnet i Finnmark. Det vanligaste betet är skeddrag i koppar eller guld, använder man hellre ett flugspö fungerar vanliga havsöringsflugor och nymfer ofta mycket bra. Vissa dagar hugger den havsvandrande rödingen på i princip varje kast man gör och andra dagar är de extremt svåra att få till hugg. Det allra mest spännande är de dagar vattnet ligger som en spegel och solen tillåts skina ner på vattenytan, detta tillåter dig att se fiskarna tydligt. Sight fishing efter havsvandrande röding är extremt spännande!

 

Havsvandrande rödingar går redan som smolt ut i havet och är då riktigt små. Genomsnittstorleken på fiskar man fångar skulle jag tippa är 0,3-0,6kg men fiskar runt kilot är inte ovanligt. Norgerekordet tror jag ligger på 2,6 kilo men det finns rapporter om betydligt större havsvandrande rödingar, upp mot 4-5 kilo som vägrat hugga, vunnit fighten eller blivit fångade i garn.

 

John Hedström, fiskeguide Nordic Safari, Mehamn