E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Catch and release av hälleflundra

Här beskriver vi hur du återutsätter dina hälleflundror, sk. catch and release