E-post: post@nordicsafari.no Tel: +47 901 47509

Det är viktigt att vi kör Catch and Release av Hälleflundra eller kveite som den heter på norska. Fisket efter hälleflundra har de senaste åren blivit en alltmer populärt vid havsfiske i Norge. Fler sportfiskare riktar sitt fiske efter hälleflundra och fisket blir mer och mer effektivt för varje år. Detta medför fler fångade fiskar och mer ansvar på oss sportfiskare att praktisera catch & release för att vi även skall kunna fiska hälleflundra i framtiden.

Havsfiske i Norge efter hälleflundra

Vi på Mieko Fiskecamper rekommenderar att följande för ett långsiktigt hållbart fiske efter hälleflundra:

  • Max 1 st hälleflundra/fiskare och resa.
  • Hälleflundror under 80 cm och över 120 cm bör returneras.

Det finns väldigt lite forskning på graden av överlevnad för sportfiskade hälleflundror i dag. De få försök som gjorts visar dock på hög överlevnadsgrad.  Teoretiskt sett bör detta stämma då hälleflundran saknar simblåsa och klarar tryckförändringen bättre än vad fiskar med simblåsa gör. Det krävs dock att man behandlar fiskarna på rätt sätt. Det finns två viktiga saker att tänka på:

  • Fiskar över 120 cm bör ej tas in i båten. Deras vikt gör att ryggen förmodligen kommer att skadas. Fiskarna klarar inte av tyngdlagen som är ovanför vattenytan.
  • Ta inte i fisken med torra händer eller kläder. Om detta görs får fisken ”brännskador” vilket kan leda till döden.

 

Här nedan följer tips för skonsam catch and release av hälleflundra.

Enkelkrok

Om du använder stingerkrokar på dina jiggar bör du använda enkelkrok. Dessa krokar hälleflundran bra och sitter minst lika bra som en trekrok under fighten. Det är dessutom mycket lättare att kroka av en hälleflundra från en enkelkrok än en trekrok. Det är dessutom risk att du själv fastnar i en trekrok när du krokar av fisken.

Jigg tacklad för hälleflundra med enkelkrok

Tackla din jigg med enkelkrokar, det betydligt mer skonsamt för hälleflundran

Fight

För att undvika att hälleflundran får onödigt mycket mjölksyra under fighten bör du ta fisken hårt, max 10-12 minuter. Detta ställer hårda krav på din havsfiskeutrustning. Ytterligare en anledning till korta fighter är att krokens fäste i fisken större och större. Detta medför att fisken lättare går förlorad. En fisk kan till och med dö av för mycket mjölksyra.

Ta hälleflundran hårt för skonsam återutsättning

Hälleflundran bör tas riktigt hårt för skonsam återutsättning

Hajkrok

Det finns begränsad tillgång på verktyg för catch and release av hälleflundra i dag. Det mest skonsamma sättet att säkra kveite är med hajkrok. Kroka hälleflundran i underkäkens insida så krokspetsen går ut från munnen på fisken. Var noga med att inte pricka fiskens tunga. Det tunna skinnet i underkäken innehåller väldigt få blodkärl och fisken blöder väldigt lite om den alls blöder. Nä’r hälleflundran är krokad vrukar den ruska våldsamt på huvudet. Håll ut fisken från båten så den inte slår huvidet i båten. Var nog med att inte lina tampen till kroken runt armen. En stor hälleflundra kan med lätthet dra dig över relingen. Tampen bör i stället säkras i båten.

 

Hälleflundra krokad med hajkrok i underkäken

Hälleflundrasnara

När kroken sitter i hälleflundrans underkäke säkras fisken med en snara för hälleflundra. Detta görs för att kunna mäta fiskens längd och senare konvertera den till vikt med tabellen för hälleflundra. Snaran bör vara försedd med ett långt skaft för att enkelt kunna trä snaran över fiskens stjärtspole. Fisken ligger ofta med stjärten nedåt i vattnet. Det finns snaror för hälleflundra på marknaden men den är inte helt optimala att arbeta med.

Hälleflundrasnara, tillverkad av laxhåv

Tumstock

Jag använder oftast en tumstock vid måttning av hälleflundror. De bästa modellerna är de tumstockar som används av elektriker och är helt i plats. Dessa rostar inte vid användning i salt vatten. En tumstock är enkel att placera efter hälleflundrans kropp när fisken är säkrad med hajkrok och snara.

Kroklossare

Kroken kan sitta långt inne i käften på en hälleflundra. På en stor fisk är gapet på hälleflundran väldigt djupt. Därför är det viktigt att ha en väl tilltagen kroklossare som når ned i ett djupt gap.

Fotografering

När du skall fotografera fisken gör du det bäst efter hajkroken fästs i underkäken och hälleflundrasnaran runt stjärtspolen. Repet runt stjärtspolen verkar lugnande på hälleflundran och då ligger fisken lugnt vid sidan av båten och du kan i lugn och ro koncentrera dig på att fotografera fisken. Har man torrdräkt kan man med fördel hoppa i vattnet och vid fotografering. Det kan ge riktigt fina bilder.

Skonsam fotografering av kveite

En stor hälleflundra bör inte tas upp i båten då detta förmodligen kommer att skada fiskens rygg

 

Ovanstående information baseras på egen erfarenhet och diskussioner med källor enligt nedan.

 

S-O Larsson

Norgehavsfiske.se

 

Källor

Keno Ferter, Havforskningsinstitutet i Norge och Universitetet i Bergen

Per Jonasson Fish4U